ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԱՅԻՆ ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ՑԱՆՑ