«Այս վիճակից հնարավոր է դուրս գալ միայն կառավարչական ռեսուրսի համախմբմամբ» Վարուժան Ավետիսյան