Հանրային քննարկում 29.06.2014թ.

Հանրային քննարկում 29.06.2014թ.

«Քաղաքային տրանսպորտի կառավարման եւ սպասարկման որակի բարձրացում` հանուն ուղեւորների շահերի պաշտպանության»

Ծրագրի նպատակն է Գյումրի քաղաքի տրանսպորտային միջոցների կանոնավոր մշտադիտարկման, հանրային իրազեկման, ուղևորների կարծիքների հիման վրաբարձրացնել բնակչության տեղեկացվածությունը տրանսպորտային ծառայության գործունեության մասին, խթանել քաղաքացիների ակտիվությունը և որակի բարելավելու գործընթացին,  այս ծառայության գործունեության, մրցույթների անցկացման թափանցիկությունը:

 Այս նպատակով իրականացվել են՝

  • Կազմակերպության կողմից ստեղծված Հանրային մոնիտորինգայինխորհրդիանդամների կողմիցանցկացվելէ մոնիտորինգ և արդյունքներնուվերլուծություններնայսօրկհրապարակենք,  առաջարկություններըկներկայացնենք Գյումրու ՏԻՄ-ներին,

  • կազմակերպել ենք արդեն հանրային 3 քննարկումներ, որոնց մասնակցել են ՔՀԿ-ների և ՏԻՄ-ների ներկայացուցիչներ,

  • անցկացվել են 2 հարցախույզներ (wox-pop) բնակչության շրջանում՝ Ինչպես  են գնահատում տրանսպորտի սպասարկման որակը: Որո՞նք են տրանսպորտային միջոցին ներկայացվող պահանջները կամ սպասարկմանբարձրորակիապահովման համար ինչ միջոցներ են անհրաժեշտ ձեռնարկել, դրանքներկայացվում են  հաղորդումների ընթացքում,

  • կազմակերպվել են 1 հեռուստաքննարկում ուղիղ եթերում, ապահովվել է ինտերակտիվ կապով, բնակչությունը ուղիղ հեռախոսակապով հնարավորություն է ունեցել իրեն հուզող հարցերն ու խնդիրները ներկյացնել, տեղադրվել է կազմակերպության կայքում՝ progressgyumri.am,  1 հեռուստահաղորդում անցկացվելու է այսօր, ինչը կներկայացնենք առաջիկայում, դարձյալ կտեղադրվի կայքում,

  •  կայքում անցկացվել են օնլայն հարցումներ տրանսպորտի աշխատանքի վերաբերյալ, որտեղ մասնակիցների 28%-ը գնահատել է շատ վատ, 32%-ը վատ, 20%-ը պետք է լավացնել, 12%-ը լավ, 8%-ը շատ լավ, ստեղծվել է թեժ գիծ

  • առաջիկայում իրազեկող 12 ցուցատախտակներ կտեղադրվեն 12 կանգառներում:

   IMG_7064IMG_7049

 

 

Թողնել Մեկնաբանություն

avatar
  Subscribe  
Notify of