Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները հեղափոխությունից մեկ տարի անց