ԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՂ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԶԵԿՈՒՅՑ