ՀՀ քաղաքացիները արդյո՞ք պատրաստ են դիակիզարանների գործարկմանը