➡«Բոլոր գործողությունները նպատակաուղղված են նվազեցնելու վիրուսի տարածման ծավալները» Տ.Պետրոսյան