«Արտաքին քաղաքականության մեջ չլինենք քրիստոնյա» Ա․Հայրապետյան