«Գյումրիի պահանջները չեն տարբերվում հեղափոխության հրապարակի պահանջներից» Ա․Վարդանյան