⚖«Հարկ է, որ քաղաքացին տեր կանգնի իր իրավունքներին» Ն.Բաղդասարյան