Գյումրի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների ռազմավարական պլանի վերաբերյալ քննարկում