«Հռչակագրի փոփոխությունը ենթադրում է նպատակների փոփոխություն» Արտակ Հովհաննիսյան