ՀՀ Գյումրի համայնքի 2013թ. բյուջեի հետազոտություն «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ» ՔՀԶԿ