Իրականացված ծրագրեր

«Ընտրություններին ընդառաջ» ծրագիր

2018թ. Սախարովի անվան ՄԻՊ կենտրոնի  «Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Ընտրություններին ընդառաջ»  ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է՝ hանրային իրազեկության միջոցով նպաստել ժողովրդավարական, ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը Շիրակի մարզում,  բազմակարծության ապահովմանը,  ՔՀԶ-ների միջև համագործակցությանը:

DIALOGUE for DEMOCRACY/Երկխոսություն՝հանուն ժողովրդավարության

#DialogueforDemocracy


«Երկխոսություն՝ հանուն ժողովրդավարության» ծրագրի նպատակն է հանրային իրազեկման և վերահսկողության միջոցով նպաստել ՏԻՄ-ների և ԱԺ ներկայացուցիչների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը:

«Իրազեկ քաղաքացիները՝ հանուն համայնքների զարգացման» ծրագիր

2017թ.  Սախարովի անվան ՄԻՊ հայկական կենտրոնի աջակցությամբ իրականացրել է «Իրազեկ քաղաքացիները՝ հանուն համայնքների զարգացման» ծրագիրը, որի նպատակն է՝ բարձրացնել Ախուրյանի եւ միավորվող Ախուրյան, Արեւիկ, Կառնուտ, Կամո, Այգաբաց, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ գյուղական համայնքների հանրային իրազեկությունը Հայաստանի ՏԻՄ համակարգում իրականացվող փոփոխությունների, մասնավորապես՝ Ախուրյան համայնքում իրականացվող խոշորացման ծրագրի մասին, նպաստել թափանցիկության եւ հրապարակայնության ապահովմանը, խթանել այդ գործընթացում հասարակական մասնակցությունը:

«Ֆինանսական կառավարման կատարելագործված համակարգեր՝ հանուն «Գյումրու առաջընթաց» ՔՀԶԿ» ՀԿ-ի զարգացման» ծրագիր

2017թ. Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով, «ՀԿ Կենտրոն» Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի՝ «ՀԿ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ««Ֆինանսական կառավարման կատարելագործված համակարգեր՝ հանուն  «Գյումրու առաջընթաց» ՔՀԶԿ» ՀԿ-ի զարգացման»  ծրագիրը:

Ծխախոտի դեմ պայքար Շիրակի մարզում

Ծխախոտի դեմ պայքար Շիրակի մարզում
Ծրագրի նպատակը՝
բարձրացնել հանրության իրազեկությունը ծխելու վնասակար հետևանքների մասին, նպաստ»լ հասարակության մեջ ծխելու վնասակար հետևանքների ՝ որպես հասարակության սպառնալիքի ընկալման ձևավավորմանը և արմատավարմանը, բարձրացն»լ հակածխախոտային օրենսդրության մասին քաղաքացին»րի իրազ»կությունը, հասարակական վայրերում ծխախոտի օգտագործման կանխարգ»լմանը, խթան»լ այդ գործընթացում քաղաքացին»րի մասնակցությունը:
գ Ծրագրի խնդիրները
1. Ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրը՝ մայիսի 31-ին կազմակերպել ու անցկացնել 2 միջոցառում՝ <<Առանց ծխախոտի օր>> երթ Գյումրիում, որին կմիանան երիտասարդներ, ակտիվ քաղաքացիներ, ՔՀԿ ներկայացուցիչներ և ֆլեշ-մոբ՝ իրազեկող բուկլետների բաժանում Գյումրի քաղաքի կենտրոնական հրապարակում:
2. Բուկլետների տպագրություն <<Խնայե՛ք Ձեր առողջությունը>> վերտառությամբ /500/ օրինակ:
3. Ցուցանակներ <<Ոչ ծխախոտին>> վերտառությամբ/10 հատ/՝ երթի մասնակիցների համար:
4. Առանց ծխախոտի վերտառությամբ վերնաշապիկներ/50 հատ/, որոնք կբաժանվեն երթի մասնակիցներին:
5. Հակածխախոտային սոցիալական գովազդային հոլովակների պատրաստում և հեռարձակում /2/, մարզային Ցայգ ՀՌԸ-ում, 1 ամիս տևողությամբ, կտեղադրվեն նաև կազմակերպության կայք էջում՝www.progressgyumri.am և կտարածվեն համացանցում՝ ֆեյսբուք:
6. Թվով 3 հաղորդումներ, 30 րոպե տևողությամբ, որին կմասնակցեն բժիշկ, հոգեբան, իրավաբան, կներկայացվի ծխելու վնասների, հետևանքների, ՀՀ կառավարության հակածխախոտային օրենսդրության և քայլերի մասին: 7. Ռեպորտաժ /3հատ/, որոնք կներկայացվեն 3 հաղորդումների ընթացքում՝ ծխելու հոգեբանական ասպեկտները, ծխախոտի վնասները և ծխախոտի դեմ պայքարի ոլորտում գործող օրենսդրությունը:
8. Հանրային քննարկում հեռուստաեթերում`1 հատ, քննարկելու այս ադյունքները և հակածխախոտային քաղաքականության գործադրման բնագավառում առկա խնդիրների մասին շահագրգիռ կողմերի հետ և առաջարկելու դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ: Հեռուստաքննարկումը կլինի ուղիղ եթերում, ինտերակտիվ կապով, 50 րոպե տևողությամբ, կմասնակցեն երիտասարդներ, առողջապահության, կրթական, մշակութային ոլորտի մասնակիցներ, ՔՀԿ, մարզային և տեղական իշխանությունների, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ:
9. հարցումներ (wox-pop) /1/, կներկայացվի հեռուստաքննարկման ընթացքում::

“ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ` հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման”

DSCN2993IMG_2511SAM_1098

2013թ. “Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն” հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ Քաունթերփարթ ինտերնեյշնլ Հայաստանի և ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է  “ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ` հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման” ծրագիրը, որի նպատակն է` նպաստել ՏԻՄ-ի օրենքների կիրառմանը Գյումրի համայնքում, ապահովել ավագանու նիստերի թափանցիկությունը, նպաստել մաս-նակցային որոշումների կայացմանը, համայնքի բնակչության իրազեկմանը, փոխադարձ հաշվետվողականությանը, մասնակցային պլանավորման և բյուջետավորման մշակույթի կայացմանը ՏԻՄ-երի և բնակիչների միջև: