Մեր Մասին

PRG

THE GOALS OF THE ORGANIZATION
1. Promote and support the ongoing development and sustainability of the civil society and the democratic community in the Republic of Armenia. Contribute to human rights recognition and protection as well as the protection of Journalists’ rights and interests, freedom of speech, information, media, freedom of expression, pluralism, decrease of corruption and the fight against trafficking.
2. In order to achieve Organization’s objectives and to address issues if necessary establish mass media centres, commercial organizations or to become a part of them in the manner prescribed by the RA law.
3. Establish Centre of Information and Media Agency in the manner prescribed by the RA law.
4. Develop Journalism and Cinema-Photo Art.
5. Organize and implement special courses, conferences and debates on Journalism and related professions (operator, editor, commentator, cutter, broadcaster/announcer, computer operator and translator).
6. Establish Journalists’ Club, Graduate School of Journalism and Training Base for young journalists.
7. Implement publishing activity for the purpose of achieving a.m. goals in the manner prescribed by the RA law.
8. Promote cultural-educational, moral-psychological, legal, civil educational, intellectual, art and craft, social-psychological development.
9. Discover gifted children and contribute to their perfection.
10. Assist socially vulnerable and deceased veterans’ families as well as elderly living alone.
11. Promote cultural and economic cooperation with the Armenian Diaspora for the benefit of the Republic of Armenia.
12. Cooperate with Governmental and Non-Governmental organizations both in the Republic of Armenia and outside.

 

•  Նպատակն է նպաստել եւ աջակցել ՀՀ-ում ընթացող քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավար երկրի ու համայնքի զարգացման ու կայացման գործընթացին, մարդու իրավունքների ճանաչմանը եւ պաշտպանությանը, ժուռնալիստների մասնագիտական իրավունքների եւ շահերի պաշտպանությանը, խոսքի, տեղեկատվության, մամուլի, արտահայտման ազատության պաշտպանությանը, բազմակարծությանը, կոռուպցիայի նվազմանը, թրաֆիկինգի դեմ պայքարին,

•  Ըստ անհրաժեշտության, ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, ստեղծել Կազմակերպության նպատակների իրականացմանն ու դրված խնդիրների լուծմանն ուղղված զանգվածային լրատվամիջոցներ, առևտրային կազմակերպություններ կամ մաս կազմել դրանց:

•  Տեղեկատվական կենտրոնի և լրատվական գործակալության ստեղծում՝ օրենքով սահմանված կար•ով:

•  ժուռնալիստիկայի եւ կինոֆոտոարվեստի զարգացմանը

•  Կազմակերպել եւ իրականացնել ժուռնալիստիկայի եւ հարակից մասնաիտությունների օպերատոր, խմբագիր, մոնտաժող, մեկնաբան, հաղորդավար, համակարգչային օպերատոր, թարգմանիչ/ գծով հատուկ դասընթացներ, ասուլիսներ եւ բանավեճեր:

•  Ժուռնալիստների ակումբի, Ժուռնալիստական Բարձրագույն Դպրոցի և Պատանի ժուռնալիստների ուսումնական բազայի ստեղծում:

•  Վերը բերված նպատակների իրականացմանն ուղղված հրատարակչական օրենքով սահմանված գործունեություն:

•  Աշխատանքներ տանել կրթամշակութային, բարոյահոգեբանական, իրավական, քաղաքացիական կրթության, ինտելեկտուալ, արհեստ-արվեստի, սոցիալ- հոգեբանական ուղղություններով:

•  Բացահայտել շնորհալի երեխաներին եւ աջակցել նրանց կատարելագործմանը

•   Նպաստել սոցիալապես անապահով,զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների,միայնակ ծերերի  աջակցմանը

•   Նպաստել սփյուռքահայության հետ մշակութային եւ տնտեսական համագործակցությանն ի նպաստ ՀՀ

•   Համագործակցել պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ, ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս: