Ծրագրեր

«Քաղաքացիական մասնակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությանը»

2022-2024թթ․ Ամերիկյան ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսավորմամբ իրականացվում է «Քաղաքացիական մասնակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությանը» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է Նպաստել՝

ՏԻՄ-ի օրենքների կիրառմանը Գյումրի համայնքում, մասնակցային որոշումների կայացմանը, ՏԻՄ-ի թափանցիկ գործունեության, համայնքի կառավարման հրապարակայնության ապահովմանը

Բարձրացնել ընթացիկ իրադարձությունների, ինչպես նաև տեղական և ազգային քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության հասանելիությունը, հատկապես Շիրակի մարզի բնակիչների համար

NED PROGRESS LOGO

«Ընտրություններին ընդառաջ» ծրագիր

2018թ. Սախարովի անվան ՄԻՊ կենտրոնի  «Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Ընտրություններին ընդառաջ»  ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է՝ hանրային իրազեկության միջոցով նպաստել ժողովրդավարական, ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը Շիրակի մարզում,  բազմակարծության ապահովմանը,  ՔՀԶ-ների միջև համագործակցությանը:

DIALOGUE for DEMOCRACY/Երկխոսություն՝հանուն ժողովրդավարության

#DialogueforDemocracy


«Երկխոսություն՝ հանուն ժողովրդավարության» ծրագրի նպատակն է հանրային իրազեկման և վերահսկողության միջոցով նպաստել ՏԻՄ-ների և ԱԺ ներկայացուցիչների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը:

«Իրազեկ քաղաքացիները՝ հանուն համայնքների զարգացման» ծրագիր

2017թ.  Սախարովի անվան ՄԻՊ հայկական կենտրոնի աջակցությամբ իրականացրել է «Իրազեկ քաղաքացիները՝ հանուն համայնքների զարգացման» ծրագիրը, որի նպատակն է՝ բարձրացնել Ախուրյանի եւ միավորվող Ախուրյան, Արեւիկ, Կառնուտ, Կամո, Այգաբաց, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ գյուղական համայնքների հանրային իրազեկությունը Հայաստանի ՏԻՄ համակարգում իրականացվող փոփոխությունների, մասնավորապես՝ Ախուրյան համայնքում իրականացվող խոշորացման ծրագրի մասին, նպաստել թափանցիկության եւ հրապարակայնության ապահովմանը, խթանել այդ գործընթացում հասարակական մասնակցությունը:

«Ֆինանսական կառավարման կատարելագործված համակարգեր՝ հանուն «Գյումրու առաջընթաց» ՔՀԶԿ» ՀԿ-ի զարգացման» ծրագիր

2017թ. Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով, «ՀԿ Կենտրոն» Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի՝ «ՀԿ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ««Ֆինանսական կառավարման կատարելագործված համակարգեր՝ հանուն  «Գյումրու առաջընթաց» ՔՀԶԿ» ՀԿ-ի զարգացման»  ծրագիրը: