Ընթացիկ

«Քաղաքացիական մասնակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությանը»

2022-2024թթ․ Ամերիկյան ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսավորմամբ իրականացվում է «Քաղաքացիական մասնակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությանը» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է Նպաստել՝

ՏԻՄ-ի օրենքների կիրառմանը Գյումրի համայնքում, մասնակցային որոշումների կայացմանը, ՏԻՄ-ի թափանցիկ գործունեության, համայնքի կառավարման հրապարակայնության ապահովմանը

Բարձրացնել ընթացիկ իրադարձությունների, ինչպես նաև տեղական և ազգային քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության հասանելիությունը, հատկապես Շիրակի մարզի բնակիչների համար

NED PROGRESS LOGO

DIALOGUE for DEMOCRACY/Երկխոսություն՝հանուն ժողովրդավարության

#DialogueforDemocracy


«Երկխոսություն՝ հանուն ժողովրդավարության» ծրագրի նպատակն է հանրային իրազեկման և վերահսկողության միջոցով նպաստել ՏԻՄ-ների և ԱԺ ներկայացուցիչների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանը: