➡ 🏛 «Հայաստանի պետականության տակ դրված են 2 խոշորագույն ականներ» Ս․Գրիգորյան