Կհրաժարվեն արդյո՞ք ԲՈՒՀ-երը հայոց լեզու, հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր ներառումից