«Անընդհատ սպառնալիքի առկայությունը մեծ ազդեցություն ունի մարդու հոգեկանի վրա» Ա.Գմյուր