«Այժմ մենք գտնվում ենք ժողովրդագրական աղետի մեջ» Ա.Բոյաջյան