«Հայաստանի գրեթե բոլոր համայնքներում հնգամյա զարգացման ծրագրերը թերի են կատարվում» Լ.Բարսեղյան