🎥 «Կամավոր աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքում ներառված են նաև մարդասիրական գաղափարներ» Ն․Ավետիսյան